Special Deals

ประชาสัมพันธ์

Facebook
...
Suvarnabhumi Airport
To Pattaya
BMW 7 Series
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ไป พัทยา
BMW 7 Series
Start Price THB ราคาเริ่มต้นที่ (บาท)
6,100
...
Suvarnabhumi Airport
To Silom Area
Toyota Camry
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ไป บริเวณสีลม
Toyota Camry
Start Price THB ราคาเริ่มต้นที่ (บาท)
1,400
...
Suvarnabhumi Airport
To Sukhumvit Area
ISUZU MU-X
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ไป บริเวณสุขุมวิท
ISUZU MU-X
Start Price THB ราคาเริ่มต้นที่ (บาท)
1,050

Privilege service

บริการสิทธิพิเศษ

AOT LIMOUSINE is the one and only official limousine service at the Suvarnabhumi International Airport. The prominent airport transfer service, point-to-point service, major cities such as Pattaya, Rayong, Hua-Hin, Ayuthaya or even a long cruise across Thailand as is operated on express way and highway.

AOT LIMOUSINE เป็นบริการรถลีมูซีนอย่างเป็นทางการเพียงแห่งเดียวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริการ การรับส่งที่ให้บริการไปยังสถานที่ต่างๆ และเมืองสำคัญ เช่น พัทยา ระยอง หัวหิน อยุธยา และเมืองอื่นๆ ทั่วประเทศโดยใช้ทางด่วนและทางหลวง

Reliable Chauffeurs

คนขับรถที่น่าเชื่อถือ

Drivers are clothed in AOT LIMOUSINE uniform with black shoes
Alcohol and blood pressure is checked before taking off
Drivers are English speaking and able to communicate with passengers

คนขับรถแต่งตัวในเครื่องแบบรถลีมูซีนของ AOT กับรองเท้าสีดำ
มีการตรวจสอบแอลกอฮอล์และความดันโลหิตก่อนออกเดินทาง
คนขับรถพูดภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารกับผู้โดยสารได้

Interesting Information

ข้อมูลน่าสนใจ

Customer Comments

ความคิดเห็นจากลูกค้าของเรา

Customer Satisfaction

ความพึงพอใจ

We'd love to hear what you think of our customer service. Please put your booking number below and take a moment to rate your experience.

เราอยากที่จะได้ยินว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการบริการลูกค้าของเรา กรุณาใส่หมายเลขการจองด้านล่างและสละเวลาสักครู่เพื่อประเมินประสบการณ์ของคุณ

ex : RR-17000XXXXX , WN-17000XXXXX,
XX-XX-2018XX-000XXX
ตัวอย่าง : RR-17000XXXXX , WN-17000XXXXX,
XX-XX-2018XX-000XXX

Contact us at +662 134 2323/4/5/6
or +662 134 2773
Email callcenter@aot-limousine.com
or cr@aot-limousine.com

หากท่านมีความคิดเห็นใดๆ กรุณาติดต่อเราที่
+662 134 2323/4/5/6 หรือ +662 134 2773
ส่งอีเมลที่ callcenter@aot-limousine.com
หรือ cr@aot-limousine.com